+420 737 724 555
Nezávazná poptávka

Štola č.1 Jáchymov

S cílem ověřit výskyt uranového zrudnění byl od 1. 7. do 1. 9. 1952 vyražen hlavní překop Štoly č. 1 v délce 220 m, což byl ve své době úctyhodný výkon. Překop zastihl staré důlní práce z 16. století na žíle Jan Evangelista, které byly sledovány krátkou slednou chodbou. Průzkumné práce skončily v polovině 50. let. Celé pracoviště bylo spojeno oploceným koridorem s dolem Svornost. Proti případnému útěku vězňů byly při vyústění štoly na povrch osazeny masivní mříže, které jsou ve štole, sloužící dnes jako prohlídkový důl, stále zachované. Ve štole jsou k vidění také ukázky různých druhů výdřev (dřevěná, ocelová, svorníková), důlních vozíků a ručních důlních nástrojů (sbíječky, vrtná kladiva) používaných v uranových dolech po druhé světové válce.

Zpět