+420 737 724 555 Online rezervace

Důl Mauritius - štola Kryštof

Patří do cínového revíru Hřebečná, jde o největší a nejhlubší cínový důl v české části Krušných hor, který byl v roce 2014 prohlášen za národní kulturní památku. Jeho součástí je štola Kryštof. Hlubší partie dolu, pod úrovní štoly Kryštof,jsou v současnosti přístupné pouze za použití speleologických technik, a to až do hloubky okolo 100 metrů pod zemí. Cože je přibližně 15–30 m nad úroveň hlavní dědičné štoly Blasius. Níže je důl zatopen. Nezatopené podzemí dolu je tvořeno systémem vodorovných chodeb, svislých jam a dobývek (komor). Nezatopená část největší komory je dlouhá 60 m, vysoká 40 m a široká 15 m, původně však pravděpodobně zasahovala až do nejhlubších partií dolu. Dochované  fragmenty starších partií dolu mají často velmi pravidelný oválný profil typický pro sázení ohněm. V dobývkách se  nachází velký počet tzv. suchých zdí, jsou zde i prostory s vytesanými výklenky pro uchycení trámoví a nosných konstrukcí vodotěžných strojů.

Více informací : https://www.dulmauritius.cz/

Dostupnost od apartmánů : autem 13 km

Zpět