vého horského vzduchu." />
+420 737 724 555 Online rezervace

Štola Johannes

Jedním z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České republice je skarnový revír Zlatý Kopec (dřívější název Kaff), nacházející  se ve  strmém  svahu  nad   pravým   břehem  Zlatého  potoka, v   bezprostřední   blízkosti  státní   hranice s Německem.  Největším dolem revíru byl důl Johannes, který byl v provozu bez výraznějších přestávek od 16. století do 70. let 19. století. Ještě  ve 20. letech a znovu v 50. - 60. letech  20. století zde byl prováděn hornický průzkum. Jde o mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, ve kterém staří horníci vyrazili podzemní komory obrovských rozměrů, jaké lze i jinde ve světě vidět jen málokde. V tomto  směru je důl Johannes naprosto výjimečný. I tyto unikátní komory, z nichž největší má půdorysné rozměry 60 x 20 m, při výšce 10 až 12 m, si nyní může prohlédnout každý, kdo se vydá do podzemí dolu Johannes. Projděte 500 let důlní historie za dvě hodiny.

Více informací : www.stolajohannes.cz

Dostupnost od apartmánů : autem 14 km

Zpět