vého horského vzduchu." />
+420 737 724 555 Online rezervace

Hornická krajina Jáchymov

Zahrnuje historický střed města a jeho okolí s nejvýznamnějšími památkami dokládajícími těžbu v bývalém jáchymovském důlním revíru od 16. do 20. století.  Jáchymov se v 16. století nakrátko stal největším centrem těžby stříbrných rud v Krušných horách,  Evropě i ve světě.  Od 40. let 19. století se v Jáchymově, poprvé na světě, začaly systematicky dobývat uranové rudy. V roce 1898 izolovali Marie Curie-Sklodowská a její manžel Pierre Curie z jáchymovských uranových rud  dva nové  radioaktivní  prvky,  radium a  polonium. V roce 1906 zde byly založeny radonové lázně k léčbě chorob pohybového ústrojí, byly to první takové lázně na světě. Po druhé světové válce se jáchymovské doly staly prvními, které Sovětský svaz začal využívat k těžbě uranové rudy nutné k sestrojení atomové    bomby. K   tomu   došlo    roku   1949.  Památky    spojené s těžbou uranu jsou zároveň úzce spjaté se zřizováním táborů nucených prací v 50. letech 20. století.

Zpět