vého horského vzduchu." />
+420 737 724 555 Online rezervace

Cyklostezka Ohře

Pro všechny kategorie cyklistů je vhodná cyklostezka podél řeky Ohře. Lehká trasa bez většího převýšení v délce 110 km vede přes regiony Chebsko, Sokolovsko, Karlovarsko a Ostrovsko. Zajímavými zastávkami jsou bezpochyby centrum řemesel Karlovarského kraje Statek Bernard, královské město Loket či chráněný přírodní výtvor Svatošské skály s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Skály zaujímají rozlohu 2 ha a svými tvary připomínají svatební procesí. V Dalovicích se opouští bezpečná cyklostezka a pokračuje se po silnicích a místních komunikacích, ale stále po značené cyklotrase. Závěrečný úsek trasy s kopcovitým terénem a běžnou dopravou tedy není vhodný pro malé děti.

Zpět