vého horského vzduchu." />
+420 737 724 555 Online rezervace

Zámek Ostrov

Hrad nechal na přelomu 15. a 16. století přestavět Kašpar Šlik – nový majitel panství, na renesanční zámek. Zámek se tak stal na více než sto let rodovou rezidencí ostrovské větve hrabat Šliků.

Historie

Ve třicátých a čtyřicátých letech 17. století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, vévodou Sasko-Lauenburským. V letech 1685-1690 nechal jeho syn -Julius František, vévoda Sasko-Lauenburský před původním šlikovským zámkem přistavět zámek nový – tzv. Lauenburský. Na výstavbě zámku se podíleli významní stavitelé Abrahám Leuthner, Kryštof Dientzenhofer a Giulio Broggi. Po požáru roku 1691 byl původní šlikovský zámek upraven jako vedlejší zámecké křídlo.

Současnost

Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století. Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli právě velkovévodové Toskánští. Vstupní portál dokončený roku 1690 je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela.

Dnes v zámku sídlí městský úřad a turistům je přístupná Dvorana s expozicí o historii zámku, expozicí ostrovského porcelánu, občerstvením a podatelnou. V zadní části zámeckého traktu se nachází informační centrum s expozicemi v podkroví a sala terreně. Ostrovský zámek stojí za Vaši pozornost a rozhodně návštěvu.

Více informací : www.icostrov.cz/zamek-ostrov/

Dostupnost od apartmánů : autem 11 km

 

Zpět