+420 737 724 555
Nezávazná poptávka

Jáchymov

Jáchymovské peklo

Připomíná   život  tisíců   politických  vězňů  z  blízkých  pracovních  táborů  při  uranových  dolech. V  oblasti  Jáchymova a Horního Slavkova bylo v letech 1949-1953 zřízeno 18 vězeňských táborů. Stezka měří 8,5 km a má 12 zastávek, na nichž informuje nejen o uranových dolech a lágrech, ale okrajově také o krušnohorské přírodě a ekologii.

Radonová stezka

Unikátní naučná stezka, která podrobně informuje o radioaktivním plynu radonu. Tříkilometrová trasa s devíti tabulemi připomíná jáchymovský odkaz, zároveň  upozorňuje na skutečnost, že radon v domech je druhou nejvýznamnější příčinou  vzniku  rakoviny  plic.  Trasa   upozorňuje  i  na  to,   jak se proti působení radonu chránit a jak slouží při léčbě. Na  vzniku  stezky se podílel   mimo   města  Jáchymov i  Státní  úřad  pro   jadernou   bezpečnost,  ministerstvo  průmyslu a ČVUT. 

Montánní krajina Krušných hor

Stezka  vede  krušnohorskou krajinou s hlubokými údolími, strmými svahy a rozsáhlými lesními masívy. Na trase dlouhé 10,5 km je umístěno 19 informačních tabulí. Na nich se dočtete mnoho zajímavostí z historie těžby stříbra a geologie. Také informace z oblasti krušnohorské fauny a flory. Pěšky lze zvládnout za 3-4 hodiny. Některé její úseky mohou projet i cyklisté na horských kolech a v zimním období běžkaři.
 

Zpět